fbpx

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest:
  Progressja Jacek Jasiński, ul. Smętna 7B/20 31-343 Kraków,
  NIP 734-148-28-83,
  REGON 386430709.
  Wydawnictwo prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.polskiikropka.pl
  Kontakt e-mail: info@polskiikropka.pl
  Telefon: +48 502 224 596
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 4. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.
 5. Właściciel zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem: https://polskiikropka.pl/polityka-prywatnosci/

I. Wymagania techniczne.

 1. W celu efektywnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres korespondencyjny,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail,
  e) nazwa firmy (fakultatywnie)
  f) numer identyfikacji podatkowej NIP (fakultatywnie jeśli klient chce otrzymać fakturę VAT)
  g) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
  h) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

II. Rejestracja i Logowanie

 1. Rejestracja Konta Klienta jest nieodpłatna. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 2. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
  • wyraża zgodę na wystawienie przez Sklep faktury w formie elektronicznej

III. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  • wybór formy dostawy i płatności
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
 3. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Jeśli klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT to na etapie wypełniania danych w formularzu zakupów musi wprowadzić NIP firmy. Brak podania numeru NIP skutkuje wystawieniem klientowi paragonu sprzedaży i zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości na podstawie tego paragonu utworzenia w przyszłości faktury sprzedaży.
 4. Realizacja zamówienie następuje po dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu PayU lub po odnotowaniu wpłaty na rachunku firmowym PROGRESSJA

IV. Sposób płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,                                                                                                 • płatność kartą płatniczą lub kredytową,
  • płatność online BLIK i szybki przelew za pośrednictwem systemu PayU
 2. Rachunek bankowy :

  Progressja. ul. Smętna 7B/20, 31-343 Kraków
  Bank Millennium (PLN): 71 1160 2202 0000 0004 6908 9392

  w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia

  * zapłata gotówką podczas odbioru osobistego

V. Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny podane przy produktach podawane są w PLN. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Koszty dostawy są każdorazowo kalkulowane w zależności od wybranej formy dostawy, adresu dostawy, stawki celnej oraz wagi zamówienia.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

VI. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy                                                                                                                        • Poczta Polska Priorytetowa
  • Kurier – dostawa pod wskazany adres
  • Kurier – odbiór pod wskazany adres (paczkomat)
  • Odbiór osobisty
 2. Termin dostawy to maksymalnie 5 dni roboczych na terytorium Polski, 10 dni roboczych na terytorium Unii Europejskiej, 15 dni roboczych poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawy są możliwe do wszystkich krajów znajdujących się na liście wyboru obszaru dostawy na formularzu danych klienta w sklepie.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski i całego świata. Opcje dostawy poza terenem Polski ulegają ograniczeniom.

VII. Zakup treści cyfrowych

 1. W przypadku złożenia zamówienia na Treści Cyfrowe płatności można dokonać jedynie przelewem na konto bankowe lub kratą płatniczą lub kredytową. Takie formy płatności obowiązują również gdy jedno zamówienie będzie zawierało zarówno Treści cyfrowe jak i Towary drukowane,
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sklepu.
 3. Towary w formie Treści cyfrowych udostępniane są Klientowi w Panelu Klienta po zalogowaniu lub Sprzedawca wysyła zamówione treści cyfrowe pocztą elektroniczną zawierającą odpowiednie pliki pod adres e-mail podany w zamówieniu. Następuje to najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sklepu.
 4. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: info@polskiikropka.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PROGRESSJA, ul. Smętna 7B/20, 31-343 Kraków, Polska
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku 1 do regulaminu sklepu

IX.Reklamacja i rękojmia

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie i które były podstawą obniżenia jego ceny.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 6. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  b) żądać usunięcia wady,
  c) żądać obniżenia ceny,
  d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 8. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 9. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: PROGRESSJA, ul. Smętna 7B/20, 31-343 Kraków, Polska
 10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki wysyłając e-maila: info@polskiikropka.pl.

IX. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://polskiikropka.pl/regulamin-sklepu/
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie 15-07-2020

Załącznik 1 do regulaminu sklepu

Przewiń do góry
pl_PL