fbpx
Moje książki Agnieszka Jasińska - Postaw kropkę 2

POSTAW KROPKĘ 2

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim kolejnym podręcznikiem. Po wydaniu zbioru zadań z gramatyki „Połącz kropki” oraz podręcznika z tekstami o polskiej kulturze „Postaw kropkę” przyszedł czas na kontynuację tego drugiego. „Postaw kropkę 2” proponuje taką samą formułę, jak jego poprzednik, nowością jednak są przysłowia, idiomy, eponimy, nazwy własne i eponimy, które są punktem wyjścia do rozwijania językowych kompetencji komunikacyjnych i kompetencji kulturowych. Język jako część kultury i jako pretekst do rozmów o kulturze? Czemu nie? Naprawdę warto się przekonać, że to działa. Co więcej: wiele z proponowanych elementów językowych ma odniesienie do wspólnego dziedzictwa europejskiego, uczący się znajdzie więc wiele powiedzeń, przysłów i idiomów, które funkcjonują w jego języku, albo mają zbliżony ekwiwalent.
W książce znajdą Państwo takie tematy jak: edukacja i nauka, znani i mniej znani polscy wynalazcy i polskie wynalazczynie, polskie zwyczaje, savoir – vivre, muzyka, sztuka i architektura, życie bliżej natury, propagatorzy zdrowego życia, życie codzienne, zawody i zajęcia popularne dziś i dawniej, kuchnia.
Dodatkowym elementem książki, poza rozwijaniem wyżej wymienionych kompetencji są propozycje ćwiczeń związanych z działaniami mediacyjnymi. Ćwiczenia te są jedną z pierwszych prób wdrożenia do praktyki dydaktycznej najnowszych zaleceń Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. W 2016 roku ukazała się bowiem rozszerzona wersja tego dokumentu, a opis mediacji zajmuje w niej znaczącą część. Korzystający z „Postaw kropki 2” będą mieli więc okazję przekonać się, czy umieją przetwarzać tekst (czyli rozwijać mediację tekstową), współpracować w grupie w celu wyjaśniania znaczeń (mediacja pojęciowa) i budować przyjazne kulturowo środowisko (mediacja komunikacyjna).

We wszystkich ćwiczeniach starałam się przenieść akcent z nauczyciela na ucznia, z lektora na studenta. Każda osoba podejmująca naukę języka powinna robić to w sposób świadomy, w miarę możliwości autonomiczny. Dotyczy to także zadań związanych z samooceną. „Postaw kropkę 2” nie jest samouczkiem: może, a nawet powinien być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego. Jednak rolą nauczyciela jest wskazywanie drogi, a nie wyręczanie uczącego się, pokazywanie różnych opcji, a nie dostarczanie gotowych rozwiązań.
Podobnie jak w mojej poprzedniej książce z ”serii z kropką” także i tutaj zaproponowałam elementy autoewaluacji, które pozwalają uczącemu się samodzielnie śledzić postępy. Na początku proponuje się zadania umożliwiające sprawdzenie swoich językowych kompetencji komunikacyjnych. Co pięć lekcji jest także czas na powtórzenie i uzupełnienie informacji. Wreszcie na końcu znajdą Państwo kompleksową ocenę w formie wielu autoewaluacyjnych zadań.
Każda lekcja zawiera też suplement w postaci dodatkowych tekstów i ćwiczeń na końcu podręcznika.
Mam nadzieję, że „Postaw kropkę 2” będzie dla Państwa źródłem inspiracji do nauczania i nauki języka polskiego.

Książka powstała przy wsparciu Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi szkoleniami metodycznymi na kanale „POLSKI I KROPKA”.

Podręcznik „Postaw kropkę 2” jest do nabycia w naszym sklepie.

Poniże prezentujemy kilka wybranych stron z podręcznika ” Postaw kropkę 2″:
Przewiń do góry
pl_PL