fbpx
Blog Agnieszka Jasińska - Materiały do nauki języka polskiego jako obcego i drugiego

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Podczas wczorajszego webinarium kolejny raz miałam okazję przekonać się, że wielu nauczycieli, szczególnie tych pracujących za granicą, sygnalizuje dotkliwy brak materiałów do nauki języka polskiego jako obcego i drugiego.

Oferta do nauki języka polskiego jako obcego jako obcego jest już dość duża. Natomiast pomoce dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji, czyli tych, dla których język polski jest często językiem drugim, są wciąż niewystarczające.

Można to tłumaczyć następująco: język polski jako obcy jest dobrze umocowany programowo, nauka odbywa się w grupach jednolitych poziomowo. Osoby, które trafiają na kurs języka polskiego jako obcego, mają często podobny poziom rozwinięcia językowych kompetencji komunikacyjnych. Najliczniejszą grupę uczących się stanowią początkujący, co powoduje, ze punkt wyjścia jest znany i postępy mogą być stosunkowo łatwo monitorowane. Bardzo dużą grupę uczących się stanowią dorośli, albo młodzież powyżej osiemnastego roku życia, co dodatkowo ułatwia tworzenie podstaw programowych i pomocy dydaktycznych.

Tymczasem grupa dzieci z doświadczeniem migracji charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Inaczej tworzy się  materiały dla dzieci małych, niepiszących, inaczej do grup wiekowych między 8 a 10 rokiem życia, inaczej dla nastolatków.

Ponadto grupa dzieci z doświadczeniem migracji reprezentuje różny poziom kompetencji znajomości polszczyzny. W dużej mierze zależy to od postawy rodziców i opiekunów i ich gotowości na ‘ekspozycję’ dzieci na język polski. Jeden rodzic mieszkający za granicą stara się mówić do dziecka po polsku, inny jest ukierunkowany na szybką integrację z nową społecznością i unika używania naszego języka w domu i poza nim. Jeszcze inny mówi w domu po polsku, ale nie posyła dziecka do polskiej szkoły za granicą. Dostęp do placówek uczących języka za granicą też jest zróżnicowany. Różna jest też formuła nauczania języka polskiego w poszczególnych szkołach polskich. Jedne z nich są typowymi szkołami sobotnimi/niedzielnymi, inne prowadzą regularną naukę języka polskiego według podstaw programowych do języka polskiego jako ojczystego, a więc zapewniają naukę zbliżoną do tej, którą oferuje się dzieciom w naszym kraju. W efekcie mamy dzieci, które np. nieźle mówią i rozumieją po polsku, ale nie czytają i nie piszą w naszym języku. Inne zaś mają wszystkie te sprawności opanowane dobrze, albo bardzo dobrze.

Mój krótki opis wyczerpuje temat w niewielkim stopniu, zamieszczam go jednak po to, żeby wskazać przyczyny niedostatecznej oferty podręcznikowej do nauczania i uczenia się języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracji.

Poniżej przedstawiam link do strony, na której bardzo rzetelnie zebrano pomoce do nauki języka polskiego jako obcego i drugiego. Przejrzysty podział na poszczególne kategorie umożliwia szybkie wyszukiwanie interesujących materiałów.

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/biblioteka-lektora/

Warto też zaglądać na stronę Fundacji Reja, która realizuje wiele programów promocji kultury i języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracji. W zakładce „projekty” znajdą Państwo wiele darmowych materiałów.

http://fundacjareja.eu/projekty/

Jednym z celów portalu „POLSKI I KROPKA” jest popularyzowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego i drugiego. Nagrania z przeprowadzonych przez nasz portal szkoleń metodycznych można odnaleźć na kanale na YouTube.

Propozycje książek wydanych w ramach działalności portalu można znaleźć tutaj.

  • POLSKI I KROPKA - POSTAW KROPKĘ
  • POLSKI I KROPKA - POSTAW KROPKE 2
Przewiń do góry
pl_PL