fbpx
Blog Agnieszka Jasińska - Łowcy słów - nowa pozycja do języka polskiego jako obcego

„Łowcy słów” – nowa pozycja do języka polskiego jako obcego

Podręcznik popularnonaukowy dla cudzoziemców „Łowcy słów” Izabeli Kugiel – Abuhasny przeznaczony jest dla odbiorców na poziomie B1. Składa się z piętnastu rozdziałów poświęconych różnym dziedzinom nauki. Rozdziały te poprzedzone są obszernym wstępem, w którym Autorka objaśnia koncepcję książki, proponowaną do zrealizowania liczbę godzin oraz budowę poszczególnych rozdziałów. Kolejne rozdziały nazwane są następująco: Archeologia, Egiptologia, Genetyka, Informatyka, Astronomia, Paleontologia, Lingwistyka, Psychologia, Mikrobiologia, Robotyka, Antropologia, Kognitywistyka, Sozologia, Al(chemia) oraz Stać na ramionach olbrzymów, czyli naukowe biografie. Pod koniec książki można też znaleźć rozdziały powtórkowe, dodatek gramatyczny, transkrypty nagrań i stronę na notatki dla uczącego się. 

Autorka bardzo szczegółowo opisuje koncepcję każdego ze scenariuszy lekcji. Wszystkie składają z trzech głównych części: Językowa rozgrzewka, Znaleźć i zrozumieć oraz Zapamiętać i zastosować.

Wszystkie rozdziały zbudowane zostały w oparciu o teksty z serwisu Nauka w Polsce. Podstawą podręcznika są więc teksty popularnonaukowe, dzięki którym uczący się poszerza słownictwo, ale także do ćwiczy rozumienie tekstu i rozumienie ze słuchu. Nie brakuje tu także zadań w pisaniu i mówieniu. Każdy podsystem języka i każda sprawność ma oznaczenie ikoniczne.

Ważnym elementem książki jest też strona internetowa https://www.studiologia.edu.pl/lowcy, która zawiera dodatkowe teksty i ćwiczenia do podręcznika.

Książka „Łowcy słów” jest pozycją niezwykle udaną i potrzebną z wielu powodów. Poniżej postaram się wymienić najważniejsze z nich.

  1. W Polsce z roku na rok przybywa obcokrajowców planujących rozpoczęcie nauki na uczelniach wyższych i w szkołach średnich. Oferta podręcznikowa przygotowująca ich do tej roli jest bardzo uboga. Właściwie nie ma na rynku pozycji – poza tymi, które proponuje Autorka, które w tak wnikliwy i kompleksowy sposób podejmowałyby pracę z tekstami popularnonaukowymi.
  2. Zwraca uwagę różnorodność podejmowanych tematów: od archeologii, przez informatykę po psychologię, astronomię i genetykę i wiele innych. Warto dodać, że Autorka jest doświadczoną lektorką języka polskiego jako obcego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia przy Politechnice Krakowskiej. Od lat prowadzi też zajęcia na kursach przygotowawczych do studiów w Polsce. Jej doświadczenie plus bibliografia, na którą się powołuje i z której korzysta, a także wcześniejsze publikacje do nauki języka polskiego dają pewność, że mamy do czynienia z materiałem przemyślanym i profesjonalnie przygotowanym. 
  3. Niezwykle różnorodne są też typy ćwiczeń. Od popularnych słownikowych takich jak: uzupełnianie zdań, podawanie synonimów, mapy umysłu, po bardziej wyrafinowane związane z czytaniem. Tu należy podkreślić fakt, że Autorka we wstępie bardzo obszernie i szczegółowo objaśnia potencjalnym odbiorcom, jak przygotować się do czytania ze zrozumieniem oraz jak to robić efektywnie. Podaje bardzo konkretne propozycje strategii czytania ze zrozumieniem, a także dekodowania znaczeń nowych słów i zwrotów. Nie używa przy tym „technicznego” słownictwa typowego dla metodyków języków obcych: woli stosować sformułowania, które przeciętny uczący się na poziomie B1 powinien bez trudu zrozumieć.
  4. Książka ma bardzo przejrzysty układ, a objaśnienia ze wstępu są konsekwentnie realizowane w poszczególnych scenariuszach lekcji.
  5. Nie bez znaczenia jest fakt, że strona graficzna jest także konsekwentna i przejrzysta. Autorka we wstępie podała znaczenia poszczególnych ikon, a także uzasadniła wybraną dla poszczególnych ćwiczeń kolorystykę.
  6. Bardzo ważnym elementem związanym ze strategiami czytania tekstu popularnonaukowego jest umiejętność przetwarzania go w taki sposób, w jaki oczekuje się  tego od studentów studiów wyższych i uczniów szkół średnich. Przetwarzanie tekstu to nie tylko rozumienie i umiejętność objaśnienia znaczenia, ale też dyskusja na jego temat, streszczenie, relacjonowanie, wyrażenie opinii, komentarz krytyczny, wnioskowanie, budowanie hipotez i związków przyczynowo – skutkowych, prognozowanie i wiele innych. Ważne jest też selekcjonowanie materiału, hierarchizowanie, porządkowanie.  Autorka podaje bogaty zestaw zadań umożliwiających tak wieloaspektową pracę z tekstem. Podobne techniki pracy i strategie uczenia  zaproponowała już w swojej wcześniejszej książce, czyli w „Studiologii”, tutaj kontynuuje tę koncepcję z sukcesem.
  7. Mimo, że głównym celem podręcznika jest poszerzanie słownictwa i praca z tekstem popularnonaukowym, to autorka nie zapomina o tym, że odbiorca na poziomie B1 wciąż nie opanował w stopniu zaawansowanym gramatyki polskiej. Dlatego książka zawiera uzupełniające i spójne z materiałem dodatki gramatyczne.

Jest to pozycja adresowana głównie do przyszłych studentów, ale jestem pewna, że przejrzystość wywodu, dobór tekstów i ćwiczeń może przekonać także cudzoziemskich uczniów szkół średnich, którzy rozpoczynają naukę w Polsce. Odbiorca ‘Łowców słów” otrzyma zestaw interesujących, ważnych tekstów opatrzonych licznymi i urozmaiconymi zadaniami rozwijającymi językowe kompetencje komunikacyjne w zakresie słownictwa, czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.*

*Zaprezentowany powyżej tekst to fragment mojej recenzji podręcznika „Łowcy słów”, o którą zostałam poproszona przez Autorkę.

Obydwie pozycje, czyli „Studiologia” i „Łowcy słów” dostępne są w naszym sklepie.

Przewiń do góry
pl_PL