fbpx
Blog Agnieszka Jasińska - Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, Dominika Izdebska-Długosz

Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, Dominika Izdebska-Długosz

W lipcu ukazała się długo oczekiwana monografia dr Dominiki Izdebskiej-Długosz – „Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych.” Jest to obszerna, wnikliwa praca badaczki i lektorki języka polskiego jako obcego.

Monografia składa się z czterech części. Pierwsza z nich poświęcona jest opisowi stanu badań nad błędem w języku polskim, druga nauczaniu gramatyki, trzecia błędom gramatycznym w polszczyźnie popełnianym przez Ukraińców, a czwarta propozycjom dydaktycznym umożliwiającym pracę przy eliminowaniu błędów.

Każda osoba interesująca się błędami i sposobami ich wyeliminowania powinna zainteresować się tą pozycją. Izdebska-Długosz to doświadczona nauczycielka języka polskiego i  sumienna badaczka. Oprócz zebrania najistotniejszych informacji o błędach w nauczaniu języka i roli podsystemu gramatycznego w procesie nabywania języka Dominika Izdebska-Długosz przedstawiła listę ponad 6 tysięcy błędów, które wszyscy znamy z praktyki pedagogicznej. Błędy zostały zgromadzone dzięki analizie ponad 800 prac pisemnych studentów i uczniów samej autorki. Są to zarówno błędy fleksyjne związane z nieprawidłową formą rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników, czasowników etc.., jak i błędy składniowe.  

Istotną częścią monografii są propozycje dydaktyczne dla wszystkich, rodzaj „terapii” po postawionej „diagnozie”J

Każdy nauczyciel i każda nauczycielka języka polskiego jako obcego pracująca z dziećmi i dorosłymi ze Wschodu powinna zapoznać się z monografią Izdebskiej-Długosz.

Praca została pozytywnie oceniona przez prof. Annę Dąbrowską, wybitną znawczynię błędów popełnianych przez obcokrajowców uczących się polskiego. Oto fragment jej recenzji: „Książka przedstawia dokładną, staranną i kompletną analizę trudności gramatycznych, na jakie napotykają Ukraińcy uczący się języka polskiego. Powinna stanowić obowiązkową lekturę dla przyszłych i czynnych lektorów, wskazuje bowiem na konieczność nauczania gramatyki i pokazuje, jak to skutecznie robić.”

Gorąco polecamy więc monografię „Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych” i przypominamy, że w naszym sklepie można kupić nowy podręcznik do nauki języka polskiego „Polski dla nas 1”, w którym Dominika Izdebska-Długosz zaproponowała ponad 250 praktycznych zadań dla uczniów i studentów ze Wschodu. Teoretyczną bazę i wnikliwe badania przełożyła na język dydaktyki proponując atrakcyjne i urozmaicone ćwiczenia dla wszystkich, którzy pragną uczyć i nauczyć się języka polskiego.

Scroll to top
en_GB