NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

W czwartek, 13 lutego miałam przyjemność poprowadzić szkolenie dotyczące  kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego. Szkolenie miało miejsce w zaprzyjaźnionej szkole języka polskiego Dialog w Krakowie, a jej właścicielka, pani Małgosia Waliszko przygotowała wraz ze mną  program tego spotkania. Wybór miejsca i partnerki w szkoleniu nie był przypadkowy: obydwie jesteśmy autorkami pomocy […]

AUTONOMIA NA LEKCJI JĘZYKA – ETAP PIERWSZY

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynam cykl poświęcony autonomii w nauce języka polskiego jako obcego. Mam nadzieję, że moje propozycje będą atrakcyjne także dla nauczycieli innych języków obcych, bo powstały one w oparciu o wspólne założenia metodyczne. Dokumentem, z którym warto się zapoznać na wstępie,  jest Europejskie Portfolio Językowe. Portfolio jest osobistym dokumentem uczącego się, dzięki któremu […]

O AUTONOMII W UCZENIU SIĘ JĘZYKA

Inspiracją do tego wpisu była moja weekendowa wyprawa do kina na film: „Moja mała Polska”. Pisałam już tu, dlaczego warto się wybrać, a teraz kilka słów o podejściu do nauczania języka polskiego i języków w ogóle. Jeden z bohaterów filmu, profesor polonistyki proponuje studentom zadanie: muszą przygotować sztukę teatralną w języku polskim. Studenci są właśnie […]

Przewiń do góry